Teknisk vejledning

Engineering

Vi kan udarbejde detaljerede tegninger af forankring, isolering og slidforing af komplette installationer samt mindre reparationer. Vi beregner behov for ekspansioner i foringen ifht. temperaturforhold og bevægelse af anlæg. Vi laver beregninger af varmetab og isoleringsgrad af forskellige foringer ud fra oplysninger om drifts- og overfladetemperaturer på anlægget, og vælger derudfra sammen med kunden den optimale løsning. Vores montører får detaljerede installationstegninger med ud på pladserne ved komplekse konstruktioner og vores ingeniører står altid til rådighed under udførslen af et job.

Varmetabsberegning

Zampell rådgiver om materialevalg og konstruerer løsninger ud fra varmetabs- og temperaturberegninger.
Løsningerne laves ud fra ønsker om isoleringsgrad/varmeledning fra ovn til kedel, eller
overfladetemperatur på stålcasing. Ud fra den ønskede geometri og økonomi vælges den egnede løsning.

Status- og servicerapporter

Alt efter ønsker og behov på de enkelte anlæg udarbejder vi dokumentation der viser hhv:

  • Tilstanden af eksisterende murværk; som resterende tykkelse af murværk/isolering, korrosion eller andet. Her bruges typisk billeddokumentation samt oversigtstegning. Ud fra dette kan en forventet restlevetid vurderes
  • Hvilke installationer/reparationer vi har udført og med hvilke materialer på overskuelige tegninger
  • Hvilket installationer/reparationer vi anbefaler ved næste stop og hvornår
  • Liste over evt. materialer der er på lager hos kunden og forslag til indkøb af specialprodukter, evt. med leveringstid
  • Andre kundespecifikke ønsker

Ved komplette anlægsinstallationer udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for optimal levetid af det ildfaste murværk.