Teknisk vejledning

Engineering

Zampell A/S kan udarbejde detaljerede tegninger af forankring, isolering og slidforing af såvel komplette installationer samt mindre reparationer. Vores tekniske afdeling arbejder både med 2D og 3D tegninger alt efter kompleksitet.

Vi beregner og rådgiver om behov for ekspansioner i foringen ifht. temperaturforhold og bevægelse af anlæg. Vi kan beregne varmetab og isoleringsgrad af forskellige foringer ud fra oplysninger om drifts- og overfladetemperaturer på anlægget, og vælger derudfra sammen med kunden den optimale løsning. Dette selvfølgelig kombineret med vores mangeårige praktiske erfaring om forskellige ildfaste materialer egenskaber under driftsbetingelser.

Vores montører får detaljerede installationstegninger med ud på pladserne, og vores ingeniører står altid til rådighed under udførslen af et job.

Varmetabsberegning

Zampell A/S rådgiver om materialevalg og konstruktionsløsninger ud fra bl.a. varmetabs- og temperaturberegninger. Løsningerne designes ud fra ønsker om isoleringsgrad/varmeledning fra ovn til kedel, eller overfladetemperatur på stålcasing. Ud fra den ønskede geometri og økonomi vælges den bedstegnede løsning.

Status- og servicerapporter

Alt efter ønsker og behov på de enkelte anlæg udarbejder vi dokumentation der viser hhv:

  • Tilstanden af eksisterende murværk; som resterende tykkelse af murværk/isolering, korrosion eller andet. Her bruges typisk billeddokumentation samt oversigtstegning. Ud fra dette kan en forventet restlevetid vurderes
  • Hvilke installationer/reparationer vi har udført og med hvilke materialer på overskuelige tegninger
  • Hvilket installationer/reparationer vi anbefaler ved næste stop og hvornår
  • Liste over evt. materialer der er på lager hos kunden og forslag til indkøb af specialprodukter, evt. med leveringstid
  • Andre kundespecifikke ønsker

Ved komplette anlægsinstallationer udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for optimal levetid af det ildfaste murværk.