Stampemasser

Stampede konstruktioner er typisk brænderkonusser. Konstruktionerne kan udføres i mange kvaliteter alt efter opgavens karakter. Typisk vælges stampede konstruktioner, hvor det er fysisk vanskeligt at montere forskalling. Oftest er det mindre arealer der stampes men med relativ stor tykkelse, hvilket gør at udtørringskurven er meget vigtig og skal gives af Zampell.

 

”Vi udfører alle typer af stampede konstruktioner
og den af Zampell givne udtørringskurve skal overholdes.”

 

Vi har i vores sortiment stampemasser der kan bruges fra mindre belastede konstruktioner og op til hårdt belastede konstruktioner

Stampemasse – anvendes til områder hvor stor formbarhed er fordelagtigt, f.eks. brænderkonus, tap- og lancehuller, udløbsrender og i murværk hvor standard sten ikke kan indpasse.