Reference

Affaldsforbrændingsanlæg – Udført og serviceret i mere end 40 år og i over 20 år har en stor del af nyinstallationer og serviceringen været koncentreret omkring kedelbeklædning af forskellige udførelser.

Krematorieovne – Udført og serviceret siden 1988 og i de seneste år har vi udført flere nyanlæg i Sverige, Norge og herhjemme i Danmark. Ovnene er primært udmuret med ildfaste sten, men også præstøbninger er udført i stor omfang.

Røgrensning – Udført og serviceret siden 1986 med over halvdelen af anlæggene placeret i udlandet og er en stor del af disse er udført som ”on – site”. Vi har stor erfaring med at begå os i udlandet og påtager os gerne opgaver udenfor Danmark.

Biomasse anlæg – siden 2004, har vi udført ildfast murværk i et stort antal kedler og i vid udstrækning bruges egen produktion af præstøbte sten og tændbuer.

Kakler – siden 2000, har vi leveret og monteret JuSyS kakler der leverer en 100% effektiv kedelrørsbeskyttelse. Kaklerne har en lang levetid, er økonomisk fordelagtige og kræver færre installationstimer.

Hvis du ønsker vores uddybende reference liste er du velkommen til at kontakt os.