Sten og mørtler

Typisk er lofter og chikanebuer i ovnrum murede konstruktioner, man kan dog også vælge at mure sidevægge i ovne. Muret konstruktioner er at foretrække, hvor hurtig opstart af anlæg er ønskeligt.

Da formpressede sten allerede ved montagen er optimalt udtørret, vil den efterfølgende opstartskurve for anlægget være af minimal længde.

”Vi har en dygtig erfaren stab der kan udføre alle typer af mureropgaver.”

 

Vi har i vores sortiment af ildfaste sten, serier af:

Chamotte og korund sten – der anvendes til ildfast udforing overalt hvor kemisk resistens og anvendelsesgrænse termisk er tilstrækkelig.

Specialchamotte og bauxite sten – der anvendes til ildfast udforing overalt hvor kemisk resistens og anvendelsesgrænse termisk er tilstrækkelig.

Chamotte sten – en allround sten der har mange anvendelsesmuligheder, bl.a. masseovne og mindre biomassefyringsanlæg.

Chrom sten – en speciel sten til anvendelse hvor stærk termisk, kemisk og mekanisk slid forekommer.

SiC sten – kan anvendes I affaldsforbrændingsovne. SiC har usædvanlig høj varmeledning og er slaggeresistent. Er oxydationsbeskyttet ved speciel bindingsart og kornbehandling og derfor egnet til særligt hårdt belastede områder.

 

I serien af ildfaste mørtler, kan vi levere følgende typer mørtel:

Tørmørtel der opblandes med vand inden brug

Færdigblandede mørtler - der efter omrøring er klar til brug.