Montage

Vi er stærke til montage og vi har stor erfaring samt et veluddannet personale, der sikrer gennemførelse af montagearbejder vha. moderne og effektive teknikker.

Med egen produktion og lager på både Sjælland og i Jylland er vi klar til at rykke ud døgnets 24 timer, med faglærte montører, der sikrer et håndværk vi er rigtige stolte af.

Vi dækker ethvert behov for udmuring og præstøbte speciel designede sten til ovne på mellem 500 og 1.900 ºC.

Vores referenceliste er lang og bred og strækker sig over både ind- og udland.

Vi har udført nyinstallationer og serviceret eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, krematorieovne, røgrensningsanlæg, biomasse kedler, tørrerier, halmfyr og industriovne siden 1980´erne.