Maritimt

Vi har en erfaren stab af kvalificerede rejsemontører og konstruktører og mange års erfaring med konstruktion og installation af ildfast foringer i både store og små marinekedler og skibs-forbrændingsanlæg.

Vores rejsemontører udfører til stadighed ovennævnte opgaver globalt for nogle af de største konstruktører af marinekedler, ligesom vi udfører reparationsopgaver af samme, når behovet opstår overalt i verden.

Vi har et bredt produktprogram af ildfaste støbe - og stampemasser, til ethvert formål og belastning, ligeledes et program med præfabrikerede støbte elementer.