Installation og service

Eksempler på installationer udført af Zampell:

Vedligehold og reparation

Zampell A/S tilbyder løbende vedligehold på dit anlæg og rådgiver om hvilke reparationer der bør udføres på kort og lang sigt. Efter hver revision udarbejdes en oversigtstegning der viser hvad der er udskiftet og hvad vi forventer skal repareres ved næste planlagte stop.

Vi har materialer på lager så vi kan rykke ud med meget kort varsel hvis der pludselig er et uventet driftsstop på et anlæg. På et nødstop hvor en hurtig reparation kan være påkrævet vil vi typisk sprøjtestøbe eller bruge en støbemasse der ikke kræver lang udtørring. Vi rådgiver altid om den bedste materialeløsning til den enkelte opgave, bl.a. ud fra temperatur- og modstandsberegninger. Materialevalget er altid en opvejning af materialeegenskaber og pris, kombineret med kundens krav til levetid og hvad der er fysisk muligt under tidsbegrænset driftstop.

Ved inspektion af anlægget markeres hvilke områder der skal udskiftes her og nu for forsat drift – vi udskifter ikke mere end hvad vi bliver enige med kunden om.

In-house service

Zampell A/S tilbyder at isolere og udmure flytbare enheder i vores egen montagehal; Kanaler, efterbrændingskamre, ovne, brændere, luger og låg – er alle eksempler på flytbare enheder i stål som vi har isoleret og støbt i montagehallen i Sdr. Omme. Efter støbning tilbyder vi en kontrolleret udtørring af emnerne op til min. 250°C med gas.

Ved at montage og udtørring udføres hos os opnås:

  • Kortere installationstid hos kunden
  • Mindre (eller ingen) udtørring hos slutkunden
  • Kortere nedetid for anlægget
  • Mindre planlægning og koordinering hos slutkunden
  • Mindre pladsbehov hos slutkunden til materialer og materiel

Afslagning og nedbrydning af murværk

Zampell A/S tilbyder afslagning og nedbrydning af murværk som en del af vores service. Nedbrydningen udføres i samråd med kunden efter en inspektion og vurdering af det eksisterende murværk. Vi nedbryder ikke mere murværk end nødvendigt.

Nedbrydning af mindre areal murværk udføres manuelt med lufthamre, men vi har også god erfaring i at bruge en nedbrydningsrobot (Brokk-maskine) som kan styres på god afstand af det område der arbejdes i. Vi har flere eksterne samarbejdspartnere der kan udføre nedbrydning og afslagning af større arealer vha. vandspulings-robot (især kedelvægge) eller sprængning.

Korund- og glasblæsning

Zampell A/S udfører korund- og glasblæsning, af bl.a. turbiner, højtryks damprør og ventiler. Det er en meget effektiv og kontrolleret metode, hvor selv de værste magnesit belægninger fjernes. Efter blæsningen har de forskellige turbinedele en utrolig jævn og glat overflade; denne effektive blæsning
forøger dermed turbinens virkningsgrad. Efter blæsningen af rør kan man udføre kvalitetskontrol af disse for tykkelse og mulige revner. Zampell kan også udføre sandblæsningsopgaver.

Korrosionsbeskyttelse

Vi tilbyder korrosionsbeskyttelse af kedelvægge med højtemperatur coating der kan tåle op til 600◦C. Dette er især aktuelt i biomassekedler og affaldsovne. Coatingen påføres efter sandblæsning og der sprøjtes først med en primer og efterfølgende topcoat. Vores folk er udstyret med fristluftforsynet åndedrætsværn og specialdragter under udførslen.