Ildfaste løsninger

Præstøbte elementer

Zampell A/S producerer årligt over 600 tons støbte og udtørrede elementer i vores støberi i Sdr. Omme. De præstøbte elementer designes efter kundens ønske og behov, og vi har et sortiment af ’standard’ Zampell løsninger til installation i kedler m.v. Vi tilbyder design og produktion af forme og rådgivning om materialevalg. Præstøbte elementer er hurtige at skifte og bruges ofte hvor der er ekstremt slid eller behov for fleksible løsninger. Elementerne kan også fungere som ovninventar.

De præstøbte elementer udtørres til 500°C i vores ovne inden levering. Opvarmning og nedkøling foregår efter en kontrolleret temperaturkurve. Herved er risikoen for dampsprængning elimineret og et anlæg med en præstøbt løsning vil kunne sættes i drift hurtigt efter endt installation.

Udtørringsovn

Fibermoduler

Zampell producerer og opsætter moduler (fiberpuder) i keramisk fiber, der kan tåle op til 1400°C driftstemperatur. Fibermoduler er en fleksibel og let løsning hvor der kræves en høj isolering i områder med lav mekanisk slid. Modulerne produceres i kvalitet og tykkelse efter behov.

Det kræver en forhåndsanmeldelse til Arbejdstilsynet at arbejde med keramisk fiber, da disse er faremærket som potentielt kræftfremkaldende. Zampell er godkendt til at måtte installere keramisk fiber, og skal blot indberette årligt til Arbejdstilsynet. Vi kan derfor lave en installation med fiber uden at skulle anmelde forinden. Vores montører har alle de krævede værnemidler til at udføre installation med keramisk fiber og har erfaring med at opsætte afskærmning og godkendt udsugning, så fiberen ikke spredes i rummet.

SiC Kakler

Formpressede kakler af varmeledende Silicium Carbid giver en effektiv kedelrørsbeskyttelse og er relativt hurtigt at installere. Vi har årtiers erfaring i at opsætte og vedligeholde forskellige systemer; bagstøbte eller med mørtel, samt bagluftede JuSysAir kakler, der monteres med en luftspalte mellem kakkel og kedelvæg. Se systembeskrivelse.