Tips og ideer til pejsebyggere

  1. Der anvendes ildfaste schamottesten i kvalitet AL 38/40%
  2. Der bruges Hasle pejsemørtel som leveres i sække a 25kg eller spande a 5kg. Mørtelen er hydraulisk afbindende og indeholder ildfast cement, der hærder ved stuetemperatur.
    Efter omrøring med vand, (ca. 0,3 liter pr. kg mørtel) skal den færdige mørtel anvendes inden 30 minutter. Pejsemørtel er velegnet til fuger op til 10mm.

    Murervejledning

Det anbefales at lægge stenene i vand i omkring 3-5 min. således at de ikke suger vandet ud af mørtelen. Skal stenene mures op ad almindeligt murværk eller en stærkt sugende overflade skal dette også fugtes. For at sikre bedst mulig vedhæftning anbefales det at kradse 10mm af fugen i bagmuren ud. Ønskes yderlige forstærkning kan man evt. sømme hønsenet eller lign. på bagmuren.
Mur ikke pejsestenen op i alm. mørtel, da denne vil hæfte stærkere end den ildfaste mørtel foran, og der vil derved opstå uens spændinger i stenene, der kan forårsage revner og afskalninger

Er pejsevægen indeklemt bør man indlægge ekspansionsfuger på 2-6 mm, der kan optage varmeudvidelsen. Denne fuge kan fyldes med keramisk fiber, eller man kan lade fuge stå åben og lade den fyldes med aske. I hjørner på lodrette vægge bør man lave en fuge så væggene ikke er i forbandt med hinanden. (se skitse)

Er pejsevægen indeklemt bør man indlægge ekspansionsfuger på 2-6 mm, der kan optage varmeudvidelsen. Denne fuge kan fyldes med keramisk fiber, eller man kan lade fuge stå åben og lade den fyldes med aske.

I hjørner på lodrette vægge bør man lave en fuge så væggene ikke er i forbandt med hinanden. (se skitse)

Som udgangspunkt egner ildfaste materialer sig ikke til udendørs brug, påvirkning af langvarig fugtighed og frost er ikke godt for ildfaste materialer. (fare for dampsprængning)

Efter fugning afvaskes med svamp og rent vand. Syre bør undgås da den kan give misfarvninger. Kan dette ikke undgås anvendes ufortyndet saltsyre 1:10 og derefter foretages en grundig afvaskning med vand.

Konstruktionen holdes fugtig i 24 timer efter opmuring. (afdækkes med plastic)

Derefter bør der ikke tændes op i pejsen de næste 48 timer, gerne længere og fyr så meget meget forsigtigt op de første gange.